BİOSİTLER(ZEHİR)

ATACIDE

Düşük toksisiteli biyosit, bakteri ve mantar bozulmasına karşı su bazlı ürünlerin mikrobiyolojik korunması için geliştirilen bir üründür.