TOZ RÖTRE ÖNLEYİCİ AJAN

PERAMİN SRA 10

Kuru karışım harçlar ve beton uygulamalarında, harcın suyu hidratasyonu sonucu, gerilimden kaynaklanan büzülme ve bu büzülmenin sonucu olarak üründe boşluklar ve çatlaklar meydana gelir. Oluşan bu boşluklar ve çatlaklar nihai ürünün estetiğini ve uzun ömürlü olmasını olumsuz yönde etkiler. Ürünün kururken büzülmesinden doğan çatlamaları engeller. Yapılarda kalıcılık ve korozyon etkilerine de önemli katkı sağlamaktadır.